De Psycholoog Breda

Als Psycholoog Breda sta ik naast je

Ik heb Psychologie gestudeerd omdat menselijk gedrag en emoties me altijd hebben geboeid. Als Psycholoog Breda ben ik van mening dat jij een uniek mens bent en op een warme manier maatwerk verdient als het gaat om jouw koers in je leven te hervatten. Ik zie als Psycholoog Breda het als een uitdaging om jou weer in beweging te krijgen zodat je verder komt in het leven. Leven is bewegen! Wie niet beweegt en geen keuzes maakt laat anderen over zijn of haar leven en talenten beslissen. Jezelf aanpassen en je door anderen laten leiden geeft uiteindelijk een verstoring van jouw evenwicht. Gevolg is dat je vroeg of laat lichamelijk of psychisch vastloopt. Als je geest uit balans is dan is het soms nodig om psychologische hulp te zoeken. Als Relatietherapeut en Psycholoog Breda kom ik naast je staan.

Je staat voor een muur van onvermogen

De meeste clienten en koppels komen bij me op kritische momenten in hun leven. Je staat op een kruispunt en hebt het gevoel dat wat je nu doet belangrijk is. Dat de keuzes die je maakt belangrijk zijn. Waarschijnlijk voel je tegelijkertijd een muur van onvermogen. Een pijnlijke kruispunt misschien. Een muur van onvermogen. Verdriet, woede of verwarring. Teleurstelling, je hebt gefaald. Wakker worden en naar bed gaan met een voortdurende onrust in je buik. Je zit vast, bijna letterlijk, lichamelijk, mentaal en gevoelsmatig. Kom je naar mij dan kom ik naast jou staan. Ik help je in beweging komen. We werken daarbij samen niet vanuit een ‘kapotte’ naar een ‘hele’ versie’. Je bent namelijk al ‘heel’! Er zijn alleen onderdelen in jouw leven nu die je geluk, vrijheid of voldoening in de weg zitten. En vooral: ik open je voor jezelf, zodat je ziet wat jij kunt en snapt hoe je het kunt doen. Ik daag je uit. Ik provoceer je een beetje. Omdat ik vrij snel zie, wat jij nog niet kunt zien. Het werk is emotioneel beladen, vaak intens, altijd positief en zonder uitzondering concreet.

Psycholoog Breda:  je leven bestaat uit beweging

Leven is bewegen. Kies je niet of laat je anderen kiezen dan loop je op den duur vast. Wie niet kiest en beweegt ontkent het leven, want leven is bewegen, en wordt het star dan breek je op den duur. Het leidt tot psychische en lichamelijke verstoringen. Je lichaam liegt nooit. Je  wordt gedwongen het evenwicht te herstellen. Dat kan jij alleen zelf. Ik help je als Psycholoog Breda daarbij. Als psycholoog heb ik gewerkt bij het Helen Dowling Instituut. Het werkte daar met kankerpatiënten. Een moeilijke, intensieve maar waardevolle periode uit mijn leven. Ik heb gezien dat mensen enorm kunnen opveren en dat je eigen genezing voor een deel tussen je oren zit.

Succes boeken

Ik ben bevlogen in mijn vak. Mijn manier van werken als Psycholoog Breda is de reden is dat cliënten succes boeken. Ik help je jouw eigen hulpbronnen te (her)vinden en je diepere emotionele drijfveren te benoemen. Ik sta als Psycholoog Breda naast je en ondersteun je bij soms confronterende ontdekkingen. Dat doe ik op een professionele, persoonlijk betrokken manier. Mijn eigen negatieve ervaringen en tegenslagen hebben me uiteindelijk sterker gemaakt en mij een doorleefde ervaringsdeskundige gemaakt. Iemand die jou begrijpt en wil helpen.

Direct persoonlijk contact met mij?

Vragen? Laat hier je telefoonnummer achter en ik bel je persoonlijk terug!

Meer weten? Contact opnemen kan altijd: bel 076 – 7112860 of stuur een mail naar breda@relatiepsychologen.net. Ons secretariaat is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

 • Postmaster Bedrijfskunde, TSM (Universiteit Twente).
 • Master Psychologie, KUB,  (Register)Psycholoog NIP (A&O).
 • Bachelor Sociaal Agogisch (Personeel) werk, Hogeschool Brabant.
 • Basisopleiding Acceptance & Commitment Therapy,  ACT-EMDR Centrum.
 • Verdiepingsopleiding  Acceptance & Commitment Therapy,  ACT-EMDR Centrum.
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), ACT-EMDR Centrum.
 • Basisopleiding Emotionally Focused Therapy for Couples (EFT), EFT Centrum Zuid-NL.
 • Provocatief Coachen (IEP).
 • Transactionele Analyse (EQhrm).
 • Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), Kaber Groep.
 • Coaching, School voor Coaching.
 • Sexuele intimidatie, Ongewenste Omgangsvormen, Pesten (Bezemer & Kuiper)
 • Mediation Skills (Merlijn)

Als Psycholoog Breda vind ik het belangrijk de kwaliteit van mijn hulpverlening te blijven waarborgen. Hiervoor ben ik als Registerpsycholoog NIP (A&O) aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dat is een landelijke organisatie die de kwaliteit en integriteit van mijn werk waarborgt. We hebben afspraken over vakkundigheid, zorgvuldigheid en zorg voor de cliënt. Scholing en intercollegiale toetsing (intervisie) zijn hier een onderdeel van. Als je het logo van de NIP ziet, dan heb je zekerheid over zaken als kwaliteit, opleiding en controle. Als je meent een klacht te hebben over mijn dienstverlening stuur je deze per brief naar: College van Toezicht – NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. In je klacht moet zijn opgenomen:

Je naam, adres en woonplaats
Naam, adres aangeklaagde + omschrijving klacht (data, feiten, omstandigheden)
Handtekening van de klager
Meer informatie: NIP.

 • Een individueel psychologisch consult (75 min) bedraagt € 95,-. Avond en weekend:  € 105,-
 • Voor minder draagkrachtige cliënten en in uitzonderlijke gevallen is een beperkte reductie van het tarief mogelijk

 • De sessies dienen contant of per internetoverschrijving te worden voldaan.
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden geannuleerd.
 • Ik kan je niet garanderen dat de psychologische begeleiding vergoedt wordt door je zorgverzekeraar. Houdt hier dus rekening mee als je langskomt.

Vanaf 2014 is de wetgeving voor de Geestelijke Gezondheidszorg ingrijpend veranderd. Aanpassingsstoornissen (bv. psychische klachten tgv echtscheiding, rouw, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg). Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dan ontvang je géén vergoeding van uw zorgverzekeraar. Belangrijk ook om te weten is dat je bij je zorgverzekeraar een algemeen eigen risico hebt (2014: minimaal 360 euro).  Als Psycholoog NIP heb ik géén contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De door mij geboden relatietherapie en 1e lijns psychologische zorg wordt NIET vergoed vanuit het basispakket door zorgverzekeraars. In een aantal gevallen worden mijn behandelingen bekostigd door opdrachtgevers (werkgevers of bedrijfsartsen) aangezien deze een gunstige invloed hebben bij herstel en daarmee op terugkeer in het werk.Ik adviseer je om altijd contact met je zorgverzekeraar op te nemen. Je kunt dan het volgende aan hen doorgeven:

 • Ik ben lid van de Beroepsvereniging NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
 • Ik ben geregistreerd als Psycholoog NIP & Registerpsycholoog NIP/A&O
 • AGB code 94100458 (psychologische zorgverlener)
 • Ik ben niet BIG-geregistreerd

De reguliere GGZ mist vaak de persoonlijke aandacht en een behandelplan die past bij de cliënt in plaats van bij de diagnostiek. Psycholoog zijn is voor mij meer dan werk. Het is ook een manier om betrokken te zijn bij mensen en hen de steun en begeleiding te kunnen geven die bij hen past. Een van de waarden die wij nastreven is om toegankelijke en laagdrempelige psychische zorg aan te bieden aan een breed publiek. Voordelen:

 • Géén wachtlijsten, je kan direct terecht.
 • Géén afspraak of verwijsbrief huisarts nodig.
 • Flexibele tijden (avond, weekend, huisbezoek).
 • Klachten worden nooit doorgegeven aan zorgverzekeraars en vallen onder het beroepsgeheim.
 • Persoonlijke benadering, je wordt als uniek persoon gezien, niet als nummer.
 • Tussen behandelingen door ontvang je e-coaching (huiswerk en adviezen).
 • Geen strikt behandelprotocol maar persoonlijk behandelplan op maat.