Psychologische Zorg

Wanneer Psychologische Zorg?

Psychologische hulp en zorg blijkt voor veel mensen een hoge drempel. Problemen los je toch gewoon zelf op! Toch slagen daar veel mensen niet in. Op een gegeven moment kun je behoorlijk vastlopen. Je loopt met een onrustig en onzeker gevoel rond.  Vervelende gedachtes en gevoelens zorgen dat je hopeloos in de knoop gaat zitten. Piekeren, slapeloosheid, sluimerende onrustige, angstige gevoelens en nare gedachten kunnen jouw leven en die van je relatie(s) behoorlijk ontwrichten.

Wanneer naar een Psycholoog?

Problemen hebben verschillende oorzaken. Soms is een psychische aandoening erfelijk. Vaak speelt er iets anders. Bijvoorbeeld opvoeding, forse tegenslag in je leven of een erge (traumatische) gebeurtenis. Veel mensen lossen hun problemen op met hulp van familie of vrienden. Maar soms lukt dit niet. Kost het je moeite de draad weer op te pakken? Psychologische zorg en een gesprek met een psycholoog biedt uitkomst!

Waar kun je allemaal last van hebben? Relatiepsycholoog - Psychologische Hulp

 • Sluimerende gevoelens van verdriet
 • Onrust of angst
 • Verslavingen of dwangmatigheid
 • Piekeren
 • Slaapproblemen
 • Rouwverwerking
 • Heftige boosheid
 • Trauma en verwerkingsproblemen
 • Stress, overspanning en burn-out
 • Somberheid en neerslachtigheid
 • Lichamelijke klachten, pijn, vermoeidheid
 • Persoonlijke belemmeringen in je werk
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Schuld & schaamte
 • Problemen in de opvoeding
 • Problemen met sexualiteit
 • Pesten op school, scheiding van ouders
 • Faalangst, concentratieproblemen
 • Verwaarlozing, mishandeling, (sexueel) misbruik
 • Liefdesverdriet

Hulpvragen

 • Beter leren hanteren van stresssituaties (conflicten, weerstand).
 • Verwerken van verlies, ziekte of tegenslag.
 • Beter leren relativeren/anders leren denken/meer accepteren en loslaten.
 • Vergroten van je persoonlijke effectiviteit in werk of privé.
 • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfacceptatie.
 • Vergroten van je assertiviteit en bewaken van je eigen grenzen
 • Geleidelijk kunnen terugkeren in werk (structuur, ritme, taken) na uitval
 • Maken van keuzes op het gebied van gezondheid, lifestyle, studie, loopbaan
 • Levensvragen op het gebied van spiritualiteit, zingeving, geluk, zelfontplooiing

Psychologische Zorg is een hoge drempel

Voor veel mensen is het zoeken van psychologische zorg een hoge drempel. Toch heb je door deze website te bezoeken al een stap gezet! Bij bovengenoemde klachten en hulpvragen kunnen wij je ondersteunen met effectieve psychologische zorg. In onze interventies maken we gebruik van verschillende methodes en invalshoeken. Juist deze combinatie leidt tot goede behandelresultaten.

ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) is een relatief nieuwe maar effectieve vorm van gedragstherapie. Kern van ACT is de filosofie, dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken ten koste gaat van een waardevol leven. Met behulp van ACT leer je onderkennen en aanvaarden dat je eigen beleving een reactie is op de werkelijkheid in plaats van een weergave van de werkelijkheid. Door het vergroten van je psychologische flexibiliteit wordt het mogelijk om je te richten op zaken die werkelijk van belang en van waarde voor je zijn. Er wordt veel gewerkt met aandachtgerichte oefeningen (mindfulness), ervaringsgerichte oefeningen, het gebruik van metaforen en humor.

ACT is ontwikkeld door de psycholoog dr. Steven C. Hayes. Het is een relatief nieuwe maar effectieve therapie bij spanningen en (chronische) pijn. Bij ACT richt ik me op jouw waarden en levensdoelen en daarmee op de ervaren levenskwaliteit (in plaats van alleen op klachten!). ACT zijn psychologische interventies die gebaseerd zijn op de moderne gedragspsychologie (RFT: Relational Frame Theory) waarin mindfulness, acceptatie, commitment en gedragsverandering het geestelijk lijden aanzienlijk verminderen.

ACT is er niet op gericht om je goed te laten voelen, maar om je een goed, rijk en vitaal leven te laten leiden. Wij helpen je via ACT om jouw psychologische flexibiliteit te vergroten. Dat wil zeggen dat wij je actief ondersteunen om als een volledig (heel!) en bewust mens beter contact te maken met het hier-en-nu. Op grond van wat je situatie en omgeving toelaat, helpen wij je gedrag (ten dienste van jouw waarden) te veranderen of juist vol te houden. Het resultaat: een vitaler en betekenisvol leven.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve benadering, waarbij de invloed van negatieve gedachten en ineffectief gedrag op het gevoelsleven centraal staat. Oefenen met ‘anders leren denken’ en ‘anders leren doen’ helpt mensen om invloed uit te oefenen op hun gevoelsleven, meer grip te krijgen op hun persoonlijke functioneren, en zich prettiger te gaan voelen. Cognitieve gedragstherapie kan effectief worden ingezet bij bijna alle emotionele problemen.

RET (Rationeel Emotieve Training)

Dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog dr. Albert Ellis. Volgens RET zijn het niet gebeurtenissen op zich die ons van streek kunnen maken, maar zorgen onze gedachten over die gebeurtenissen dat we last krijgen van negatieve gevoelens die ons in de weg zitten. Vanzelfsprekende – maar belemmerende – gedachten over een ongewenste gebeurtenis worden onder de loep genomen, op waarde geschat en aan de realiteit getoetst, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe effectieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten en gedragsoefeningen met focus op de ervaren problemen in het hier-en-nu.

Oplossingsgerichte Therapie

In de Oplossingsgerichte Therapie richten jij en je psycholoog zich niet op het probleem, maar ga je samen op zoek naar oplossingen. Je wordt aangemoedigd om je te concentreren op de denkbeeldige situatie waarin het probleem is opgelost (de zogenaamde ‘wondervraag’). Uitgangspunt hierbij is dat je de oplossing onbewust al in je hebt. Je wordt gestimuleerd om in de dagelijkse praktijk haalbare kleine stappen richting de einddoelen te zetten en zo succeservaringen steeds verder uit te bouwen. Hierdoor passen oplossingen in je eigen referentiekader en kunnen een blijvend effect hebben. Jij wordt hierbij beschouwd als de deskundige in jouw eigen problematiek

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende behandelmethode, gericht op het verwerken van herinneringen aan moeilijke gebeurtenissen. Het is vorm van therapie bedoeld voor mensen die klachten houden na het meegemaakt hebben van ingrijpende gebeurtenissen. Door EMDR worden pijnlijke en vastzittende emoties met betrekking tot herinneringen doorbroken en wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen geprikkeld, zodat ervaringen effectief verwerkt kunnen worden. Hiervoor in de plaats komen gevoelens van rust en stabiliteit en kan het dagelijks functioneren aanzienlijk verbeteren. Naast trauma en andere verwerkingsproblematiek kan EMDR ook bij meer complexe problematiek toegepast worden, ten behoeve van het verbeteren van het zelfbeeld en het doorbreken van hardnekkige gedrags- en gedachtenpatronen.

Mindfulness

Mindfulness ondersteunt mensen om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van hun gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Hierbij wordt geleerd om bewuster, met meer aandacht en een niet (ver-)oordelende en accepterende houding in het hier-en-nu te blijven. Zo ontstaat er ruimte om op een meer effectieve manier met klachten om te gaan. Dit kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van leven, meer rust, ontspanning en een betere concentratie. Met behulp van de ontspannings- , concentratie-, ademhalingsoefeningen en zintuiglijke belevingsoefeningen leer je meer aandacht te hebben voor wat zich in jou en in je omgeving afspeelt.

Positieve Psychologie

De positieve psychologie wil een aanvulling zijn op de traditionele psychologie. We gaan uit van je sterke punten. Als jij je sterke punten kent, handel je vaker positief en krijg je daardoor een positiever zelfbeeld. Met een positief zelfbeeld slaag je er beter in je talenten verder uit te bouwen, waardoor je geluksbeleving toeneemt en je leven waardevoller wordt.

De reguliere GGZ mist vaak de persoonlijke aandacht en een behandelplan die past bij de cliënt in plaats van bij de diagnostiek. Psycholoog zijn is voor ons meer dan werk. Het is ook een manier om betrokken te zijn bij mensen en hen de steun en begeleiding te kunnen geven die bij hen past. Een van de waarden die wij nastreven is om toegankelijke en laagdrempelige psychische zorg aan te bieden aan een breed publiek. Behandeling en therapie wordt veelal niet vergoed. Wij hebben ervoor gekozen niet met verzekeraars te werken, omdat deze in grote mate bepalen wie er behandeld wordt, hoe vaak, en hoe de behandeling er uit ziet. Ook merken wij dat clienten het niet willen dat hun gegevens bekend zijn bij Zorgverzekeraars. Wij willen de tijd kunnen nemen voor onze cliënten en samen met de cliënt overleggen hoe de behandeling eruit gaat zien. Voordeel is ook dat je je rechtstreeks kan aanmelden en niet eerst langs de huisarts hoeft voor een verwijzing.

Daarbij is de wetgeving voor de Geestelijke Gezondheidszorg ingrijpend veranderd. Behandelingen voor relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen (bv. psychische klachten t.g.v. echtscheiding, rouw, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg). Als je burn-out of andere werk gerelateerde klachten hebt, kan je eventueel met je werkgever overleggen of zij bij kunnen dragen in de vergoeding voor de behandeling. Het is voor hen vele malen goedkoper dit te doen dan een werknemer in de ziektewet te hebben.

Direct persoonlijk contact?

Laat je telefoonnummer achter en we bellen je snel en persoonlijk terug!