Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over uw psycholoog is het raadzaam hierover eerst met de psycholoog zelf te praten en te proberen samen tot een oplossing te komen. Geef duidelijk aan dat u niet tevreden bent en waarover u niet tevreden bent. Download hier alle informatie rondom de werkwijze van de klachtenregeling. Vind je het vervelend om met degene waarover de klacht gaat in gesprek te gaan? In dat geval vragen wij je contact op te nemen met de kwaliteitsmedewerker van onze organisatie. Deze zal persoonlijk met u in gesprek gaan om tot een goede oplossing te komen

Betreft je klacht het handelen van de behandelaar? In dat geval kun je er ook voor kiezen de klacht neer te leggen bij de beroepsorganisatie van de behandelaar. De contactgegevens van deze organisatie kun je via de kwaliteitsmedewerker verkijgen.

Wij nemen iedere klacht serieus en vragen je om je klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Denk daarbij aan het doel en wat je hoopt je dat de melding je oplevert. Je kunt dan binnen twee weken een reactie verwachten van een van onze kwaliteitsmedewerker.

Afhankelijk van de klacht zal deze contact met je opnemen om de klacht verder te verhelderen of direct met de desbetreffende behandelaar Wij kunnen klachten dus alleen in behandeling nemen wanneer we die met de behandelaar waar de klacht over gaat mogen bespreken. Indien een klacht gegrond blijkt zullen er disciplinaire maatregelen worden genomen, afhankelijk van de zwaarte van de beroepscode overtreding (waarschuwing, berisping, schorsing ). Deze stappen worden niet teruggekoppeld aan de klager.

Vul het formulier volledig in