De RelatiePsycholoog Breda

RelatiePsycholoog Breda

Gerard DikscheiOpleiding, Werk, Eigen Praktijk

Na de lagere school kwam ik terecht op de toenmalige Lagere Technische School. Na een harde leerschool waarin pestgedrag en agressie vrij normaal waren heb ik via een moeilijke leerweg en via omwegen Psychologie gestudeerd. Als Psycholoog heeft menselijk gedrag en emoties me altijd hebben geboeid. Na het behalen van mijn bul lagen de banen niet voor het oprapen. Als werkzoekende psycholoog heb ik daarna als vrijwilliger gewerkt bij het Helen Dowling Instituut. Daar werkte ik met kankerpatiënten. Een moeilijke, intensieve maar waardevolle periode uit mijn leven.

Na op verschillende plekken te hebben gewerkt in het bedrijfsleven en me te hebben bijgeschoold in diverse psychologische behandelmethoden, besloot ik met andere psychologen een praktijk op te zetten. Dat was in 2009. Ik werk thans als RelatiePsycholoog Breda en sinds die tijd begeleid ik mensen en koppels met de meest uiteenlopende persoonlijke of relatiegerelateerde klachten.

Je staat op een kruispunt

De meeste clienten en koppels uit de omgeving Breda komen bij me op kritische momenten van hun leven. In relatietherapie komt het allemaal bij elkaar. Je staat met je relatie op een kruispunt. Waarschijnlijk voelen jij en je partner een muur van onvermogen. Je zit vast, bijna letterlijk, mentaal en gevoelsmatig. Als RelatiePsycholoog Breda help ik jullie weer op weg!

Leven is bewegen

Leven is bewegen. Omdat we in balans zijn is er een vrijheid van keuze. Een keuze die je ook steeds moet doen, want kies je niet, blijf je onbeweeglijk, of laat je anderen, jouw buitenwereld, een keuze voor jouw maken, dan gaat het fout!  Het leidt tot psychische en lichamelijke verstoringen in jzelf maar ook in je relatie. Als de Relatiepsycholoog Breda spoor ik deze samen met jullie op.  Je wordt gedwongen het evenwicht te herstellen. Dat kan jij alleen zelf samen met je partner. Ik help jullie als de Relatiepsycholoog Breda het evenwicht herstellen.

RelatiePsycholoog Breda: Ik kom naast jullie staan

Ik kom als Relatiepsycholoog Breda naast jou en je partner staan en help jullie in beweging komen. We werken daarbij samen niet vanuit een ‘kapotte’ naar een ‘hele’ versie. Je bent namelijk al ‘heel’! Er zijn alleen onderdelen in je leven die jouw geluk, vrijheid of voldoening in de weg zitten. En vooral: ik open jullie voor jezelf, zodat je ziet wat jij kunt en snapt hoe je het kunt doen. Ik daag jullie als Relatiepsycholoog Breda uit. Ik provoceer een beetje. Omdat ik vrij snel zie, wat jullie nog niet kunnen zien. Het werk is emotioneel beladen, vaak intens, altijd positief en zonder uitzondering concreet. Bij stellen en paren richt ik me als de Relatiepsycholoog Breda vooral op de onderliggende emoties en communicatiepatronen die verstrikt zijn geraakt in een negatieve spiraal en waarbij het gevoel van veiligheid en verbondenheid (grotendeels) is verdwenen. Het werk als psycholoog is erg dankbaar. Zes van de tien stellen kan ik verder helpen.

RelatiePsycholoog Breda: betrokken vakman

Ik ben als de Relatiepsycholoog Breda bevlogen in mijn vak. Mijn manier van werken de reden is dat cliënten succes boeken. Ik help je jouw eigen hulpbronnen te (her)vinden en je diepere emotionele drijfveren te benoemen. Ik sta als Relatiepsycholoog Breda naast je en ondersteun je bij soms confronterende ontdekkingen. Dat doe ik op een professionele, persoonlijk betrokken manier. Ook buiten het werk als de Relatiepsycholoog Breda speelt het een grote rol in mijn leven. Met bijscholing, cursussen en het lezen van vakbladen en -literatuur, besteed ik er ook veel van mijn vrije tijd aan. Ook mijn eigen negatieve ervaringen en tegenslagen hebben me uiteindelijk sterker gemaakt en mij een doorleefde ervaringsdeskundige gemaakt. Als de Relatiepsycholoog Breda ben ik Iemand die jou en je partner begrijpt en verder wil helpen.

Direct persoonlijk contact?

Vragen? Laat hier je telefoonnummer achter en ik bel je persoonlijk terug!

 

Meer weten? Contact opnemen kan altijd: bel 076 – 7112860 of stuur een mail naar breda@relatiepsychologen.net. Ons secretariaat is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

 • Postmaster Bedrijfskunde, TSM (Universiteit Twente).
 • Master Psychologie, KUB,  Psycholoog NIP, Registerpsycholoog NIP/A&O.
 • Bachelor Sociaal Agogisch (personeels)werk, Hogeschool Brabant.
 • Basisopleiding Acceptance & Commitment Therapy,  ACT-EMDR Centrum.
 • Verdiepingsopleiding  Acceptance & Commitment Therapy,  ACT-EMDR Centrum.
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), ACT-EMDR Centrum.
 • Basisopleiding Emotionally Focused Therapy for Couples (EFT), EFT Centrum Zuid-NL.
 • Provocatief Coachen (IEP).
 • Transactionele Analyse (EQhrm).
 • International Workshops/Training Developmental Transactional Analysis (PIFCIC/Julie Hay)
 • Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), Kaber Groep.
 • Coaching, School voor Coaching.
 • Sexuele intimidatie, Ongewenste Omgangsvormen, Pesten (Bezemer & Kuiper)
 • Mediation Skills (Merlijn)

 

Als Psycholoog vind ik het belangrijk de kwaliteit van mijn hulpverlening te blijven waarborgen. Hiervoor ben ik als Registerpsycholoog NIP aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dat is een landelijke organisatie die de kwaliteit en integriteit van mijn werk waarborgt. We hebben afspraken over vakkundigheid, zorgvuldigheid en zorg voor de cliënt. Scholing en intercollegiale toetsing (intervisie) zijn hier een onderdeel van. Dat is belangrijk voor mij en ook voor jou. Als je het logo van de NIP ziet, dan heb je zekerheid over zaken als kwaliteit, opleiding en controle. Als je meent een klacht te hebben over mijn dienstverlening stuur je deze per brief naar: College van Toezicht – NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. In je klacht moet zijn opgenomen:

Je naam, adres en woonplaats
Naam, adres aangeklaagde + omschrijving klacht (data, feiten, omstandigheden)
Handtekening van de klager
Meer informatie: NIP.

 • EFT Relatietherapie (of afspraak met 2 personen) kost € 140,- en duurt 90 minuten (avond of weekend: € 160,-incl. BTW).
 • Voor minder draagkrachtige cliënten en in uitzonderlijke gevallen is een beperkte reductie van het tarief mogelijk

 

 • De sessies dienen contant of per internetoverschrijving te worden voldaan. De factuur kan je eventueel zelf indienen bij je zorgverzekeraar.
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden geannuleerd.
 • De betalingsverplichting voor de sessies ligt bij de cliënt.

Vanaf 2014 is de wetgeving voor de Geestelijke Gezondheidszorg ingrijpend veranderd. Aanpassingsstoornissen (bv. psychische klachten tgv echtscheiding, rouw, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg). Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dan ontvang je géén vergoeding van uw zorgverzekeraar. Belangrijk ook om te weten is dat je bij je zorgverzekeraar een algemeen eigen risico hebt (2014: minimaal 360 euro). Een verwijskaart van de huisarts is altijd een vereiste om voor een eventuele vergoeding in aanmerking te komen.

Als Registerpsycholoog-NIP heb ik géén contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De door mij geboden relatietherapie en 1e lijns psychologische zorg wordt NIET vergoed vanuit het basispakket door zorgverzekeraars. In een aantal gevallen worden mijn behandelingen bekostigd door opdrachtgevers (werkgevers of bedrijfsartsen) aangezien deze een gunstige invloed hebben bij herstel en daarmee op terugkeer in het werk. Ik adviseer je om altijd contact met je zorgverzekeraar op te nemen. Je kunt dan het volgende aan hen doorgeven:

 • Ik ben lid van de Beroepsvereniging NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
 • Ik ben geregistreerd als Psycholoog NIP & Registerpsycholoog NIP (A&O)
 • AGB code 94100458 (Psychologische Zorgverlener)

De reguliere GGZ mist vaak de persoonlijke aandacht en een behandelplan die past bij de cliënt in plaats van bij de diagnostiek. Psycholoog zijn is voor mij meer dan werk. Het is ook een manier om betrokken te zijn bij mensen en hen de steun en begeleiding te kunnen geven die bij hen past. Een van de waarden die wij nastreven is om toegankelijke en laagdrempelige psychische zorg aan te bieden aan een breed publiek. Voordelen:

 • Géén wachtlijsten, je kan direct terecht.
 • Géén afspraak of verwijsbrief huisarts nodig.
 • Flexibele tijden (avond, weekend, huisbezoek).
 • Je klachten worden niet doorgegeven aan je zorgverzekeraar.
 • Persoonlijke benadering, je wordt als uniek persoon gezien, niet als een nummer.
 • Tussen behandelingen door ontvang je e-coaching (huiswerk en adviezen).
 • Geen strikt behandelprotocol maar persoonlijk behandelplan op maat.