RelatiePsycholoog Eindhoven

“Ik begeleid je op een persoonlijke manier!”

Zolang ik me kan herinneren ben ik altijd al geïnteresseerd geweest in geneeskunde en in het gedrag van mensen. Vooral hoe beide elkaar beïnvloeden. In hoe chemische stofjes in je hoofd bepalen hoe je je voelt én andersom. Ik studeerde Neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht; werd er gegrepen door de theorie en de praktijk van de wetenschap. Het onderzoek, de laatste inzichten, de kritische manier van omgaan met de vraagstukken uit het vakgebied. Het was allemaal even interessant als uitdagend. Ook het onderzoek zelf trok me bijzonder aan. Toch wilde ik aan het eind van mijn studie niet promoveren. Dat wil zeggen, niet door me te specialiseren op een vierkante millimeter van het vak zonder ook echt iets met de kennis en vaardigheden te doen. Ik wilde als Psycholoog met mensen werken en me in de breedte blijven ontwikkelen.

Veelzijdigheid is belangrijk

Na mijn studie en na een half jaar door Australië te hebben gereisd, bleef die ontwikkeling in de breedte belangrijk voor me. Ik werkte op verschillende plekken, soms tegelijkertijd en bleef betrokken bij onderzoek. Zo werkte ik in een verslavingskliniek in Tilburg, bij een kliniek gericht op werkgerelateerde vragen en problemen en werk nu bij een grote psychologeninstelling in Breda (1e & 2e lijns zorg).  Daarnaast verricht ik onderzoek naar het effect van bijvoorbeeld Visolie (Omega-3) en andere bio-ingredienten op psychische stoornissen. Als Relatiepsycholoog Eindhoven en als Neuropsycholoog werk ik met aandacht, het vak gaat me aan het hart en ik vind het fijn om te kunnen helpen.

Mijn aanpak

Buiten die grote interesse is het me echt te doen als Psycholoog om clienten en stellen verder te helpen in de regio Eindhoven. Met mijn aanpak verbeter ik jouw welzijn en geestelijk comfort in het leven, dat is dankbaar en mooi werk.  Ik ben elke keer evenzeer onder de indruk door de veranderingen die mensen bewerkstelligen. Omdat het niet altijd op voorhand te zeggen valt welke methodiek het best aansluit hanteer ik verschillende methodieken. In samenspraak met jou/jullie zoek ik de best passende aanpak. Belangrijke waarden voor mij zijn hierbij gelijkheid, respect en betrouwbaarheid. Bij koppels richt ik me vooral op de onderliggende emoties en communicatiepatronen die verstrikt zijn geraakt in een negatieve spiraal en waarbij het gevoel van veiligheid en verbondenheid (grotendeels) is verdwenen. Ik werk als Psycholoog vanuit verschillende psychotherapeutische invalshoeken, waaronder EFT .

Een psycholoog die je soms confronteerd

Ik zorg dat het veilig en vertrouwd is als je naar me komt. Ik kan soms confronterend en provocatief zijn. Cliënten en koppels in de regio Eindhoven waarderen mijn directe en duidelijke aanpak. In de relatietherapie is het nodig om je aan het werk te krijgen. Om je dat ene zetje te geven en een spiegel voor te houden. Je in beweging krijgen daar gaat het om! Wie niet beweegt ontkent het leven, want leven is bewegen! Doe je dit niet dan wordt je star en dan breekt het op den duur. Wie niet zelf een keuze maakt, laat anderen over zijn of haar balans beslissen en dat zal altijd tot een verstoring van jouw evenwicht leiden. Ik praat als Psycholoog daarom niet met je mee, ik neem niet vanzelfsprekend jouw blik op de wereld over. Ik weet inmiddels uit ervaring dat cliënten in de regio Eindhoven het waarderen dat ze uitgedaagd worden. Het evenwicht herstellen en jouw verstoringen helpen oplossen gebeurt in een inspirerende en veilige omgeving. Juist die combinatie spoort vaak mensen (en hun eventuele partners) aan tot het zetten van grote, belangrijke stappen in hun leven

Contact

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? bel naar 030-2729401 of stuur een mail naar eindhoven@relatiepsychologen.net. Door contact op te nemen heb je al die eerste belangrijke stap gemaakt.

Direct persoonlijk contact?

Vragen? Laat hier je telefoonnummer achter en ik bel je persoonlijk terug!

Meer weten? Contact opnemen kan altijd: bel 030 – 2729401 of stuur een mail naar eindhoven@relatiepsychologen.net. Het secretariaat is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

 • Master Biologische (Neuro)Psychologie, Universiteit Maastricht
 • Basisopleiding Acceptance and Commitment Therapy (ACT-EMDR Centrum)
 • Basisopleiding Emotionally Focused Therapy (EFT Centrum Zuid-Nederland)
 • Basisaantekening Psychodiagnostiek (NIP)
 • Provocatief Coachen (IEP)
 • Transactionele Analyse (Equality HRM)
 • Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), Kaber
 • Proces & Persoonsgericht Psychotherapeutisch Handelen
 • Bedrijfshulpverlening PCC
 • GZ- verklaring

Als Relatiepsycholoog Eindhoven vind ik het belangrijk de kwaliteit van mijn hulpverlening te blijven waarborgen. Hiervoor volg ik de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dat is een landelijke organisatie die de kwaliteit en integriteit van psychologen waarborgt. Als je meent een klacht te hebben over mijn dienstverlening stuur je deze per brief naar: NIP/College van Toezicht, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. In je klacht moet zijn opgenomen:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Naam, adres aangeklaagde
 • Omschrijving klacht (data, feiten, omstandigheden)
 • Je handtekening

 • Voor relatietherapie (of afspraak met 2 personen) reken ik € 140,- (incl BTW).  Een sessie duurt 75 minuten.  Avond of weekend: € 160,-
 • Voor minder draagkrachtige cliënten en in uitzonderlijke gevallen is een beperkte reductie van het tarief mogelijk

 • De sessies dienen contant of per internetoverschrijving te worden voldaan. De factuur kan je eventueel zelf indienen bij je zorgverzekeraar
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Indien binnen 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd zullen de kosten in rekening worden gebracht.
 • De betalingsverplichting voor de sessies ligt bij de cliënt.
 • Je dient zelf bij te houden hoeveel sessies / welk bedrag je nog vergoedt krijgt door je zorgverzekeraar.

De door mij geboden relatietherapie en eerstelijns psychologische zorg in de regio Eindhoven wordt veelal niet meer vergoed vanuit het basispakket door zorgverzekeraars. In een aantal gevallen worden mijn behandelingen bekostigd door opdrachtgevers (werkgevers of bedrijfsartsen) aangezien deze een gunstige invloed hebben bij herstel. Als je er niet uitkomt, bel of mail me dan even, dan kijk ik met je mee.

De reguliere GGZ mist vaak de persoonlijke aandacht en een behandelplan die past bij de cliënt in plaats van bij de diagnostiek. Psycholoog zijn is voor mij meer dan werk. Het is ook een manier om betrokken te zijn bij mensen. Een van de waarden die wij nastreven is om toegankelijke en laagdrempelige relatietherapie en psychologische zorg aan te bieden aan mensen uit de regio Eindhoven.

 • Géén wachtlijsten, je kan direct terecht.
 • Géén afspraak of verwijsbrief huisarts nodig.
 • Flexibele tijden (avond, weekend, huisbezoek).
 • Je klachten worden niet doorgegeven aan je zorgverzekeraar.
 • Je hebt zelf inspraak inzake de frequentie van afspraken.
 • Persoonlijke benadering, je wordt als uniek persoon gezien, niet als een nummer.
 • Tussen behandelingen door ontvang je e-coaching (huiswerk en adviezen).
 • Geen strikt behandelprotocol maar persoonlijk behandelplan op maat.